Sayfalar

15 Ocak 2009 Perşembe

grid row select,sort

Gridview de satıra tıklandığı anda kaydınızın seçilmesiniz istiyorsanız eklemiş olduğunuz gridviewin eventlerinden RowDataBound a aşağıdaki kodu eklemeniz yeterli olacaktır.

protected void gv1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
     e.Row.Attributes["onclick"] = ClientScript.GetPostBackClientHyperlink(this.gv1, "Select$" + e.Row.RowIndex);
}

Gridviewde bir kolona göre sıralama yapılmasını istiyorsanız gridviewin eventlerinden Sorting eventine aşağıdaki kodu yazmanız yeterli olacaktır.

protected void gv1_Sorting(object sender, GridViewSortEventArgs e)
{
     gv1.Sort("sendDate", SortDirection.Ascending);
}

http://msdn.microsoft.com/tr-tr/netframework/default(en-us).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.page.getpostbackclienthyperlink.aspx

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuzu bırakın.