Sayfalar

11 Aralık 2008 Perşembe

SQL'de REPLACE() Kullanımı

Replace() metodu sql' de REPLACE(kolon_adi, değişecek_olan_değer , yeni_değer) şeklinde kullanılır.

Örneğin ürün bilgilerinin tutulduğu bir tabloda ürün özellikleri , ile ayrılmış olsun. Biz onları ekran görüntüsü alırken alt alta yazdırmak istiyoruz.SELECT REPLACE(DESCRIPTION, ',', '\r\n') AS DESCRIPTION
FROM TBLPRODUCTS

TBLPRODUCTS tablomuzdaki DESCRIPTION (açıklama) kolonundaki verilerin içerisinde geçen ',' karakterini '\r\n' ile değiştirdik. Böylece bu sorguyu kodumuzda kullandığımız zaman verilerin alt alta yazıldığını göreceksiniz.

TBLPRODUCTS tablomuzdaki DESCRIPTION (açıklama) kolonundaki verilerin içerisinde geçen ',' karakterini '\r\n' ile değiştirip bu şekilde kayıtları güncellemek için ise aşağıdaki sorgu kullanılabilir.

UPDATE TBLPRODUCTS SET DESCRIPTION = REPLACE(DESCRIPTION, ',', '\r\n')

2 yorum:

Yorumunuzu bırakın.